FIM2018 – SASAR PELABURAN FRANCAIS RM370 JUTA [3 APRIL 2018]

BIZ Malaysia RTM1

BERITA TV9 – FIM2018

FIM2018 – CONFERENCE SPEAKER – ADLY GAMGOUM

FIM2018 – CONFERENCE SPEAKER – HSIEN NAIDU

FIM2018 – CONFERENCE SPEAKER – JEFFREY BAHAR

FIM2018 – CONFERENCE SPEAKER – KAIRUL AZMAN

FIM2018 – CONFERENCE SPEAKER – TERRY LIM